Vrijetijd

Shopping Mall Arneken Galerij

27.000 qm, verdeeld in 90 huur mogelijkheden worden opgevuld met gastronomie en winkels.

Voor verdere informatie gaat u naar www.arnekengalerie.de